Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

SYS-1150 Vitenskapsteori, etikk, kommunikasjon og statsvitenskap - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for helse- og omsorgsfag

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPLS Bachelor i sykepleie, studiested Kautokeino ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Vitenskapsteori, etikk, kommunikasjon og statsvitenskap

Hva lærer du

Kunnskaper:Kandidaten:

Ferdigheter:Kandidaten:

Generell kompetanse:Kandidaten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er nordsamisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan også benyttes som undervisningsspråk. Språket i undervisningsmateriell og aktuell faglitteratur er i hovedsak norsk, men andre skandinaviske språk eller engelsk benyttes også.

Eksamensspråket er nordsamisk, norsk eller andre skandinaviske språk. Se for øvrig forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 20


Undervisning

Introduksjons undervisning, nettstøttet kurs i alle tematikkene. Cases, gruppearbeid, veiledning, selvstudie. Bruk av film, diskusjon og refleksjon i etterkant av å ha sett film.