Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

SYS-2140 Vitenskapsteori og forskningsmetode - 3 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for helse- og omsorgsfag

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPLS Bachelor i sykepleie, studiested Kautokeino ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Vitenskapsteori og forskningsmetode

Hva lærer du

KunnskaperKandidaten:·har bred kunnskap om ulike sentrale vitenkapsteoretiske perspektiver ·har kunnskap om sammenheng mellom forskningsspørsmål og metodevalg·Kjenner til árbediehtu /tradisjonskunnskaps betydning i samiske samfunn

Ferdigheter Kandidaten:

Generell kompetanse Kandidaten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på nordsamisk.

Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes som undervisningsspråk.

Språket i undervisningsmateriell og aktuell faglitteratur er i hovedsak norsk, men andre skandinaviske språk eller engelsk benyttes også.

Eksamensspråket er nordsamisk, norsk eller andre skandinaviske språk.

Se for øvrig forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 20.


Undervisning

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, casebasert læring, e-læringsressurser, filmvisning og diskusjoner eller seminar. Obligatoriske læringsaktiviteter kan forekomme.