Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

TEK-0015 Fysikk - realfagskurs - 0 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for fysikk og teknologi

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Innhold

Måleenheter og beregninger. Rettlinjet bevegelse. Kraft og bevegelse langs ei rett linje.

Kraft og bevegelse i to dimensjoner. Mekanisk energi. Statikk. Mekanikk i væsker og gasser. Termofysikk. Elektrisitet. Lys og bølger. Atom og kjernefysikk. Elementær kjemi.


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse evt. realkompetanse.

Søknadskode 9199.


Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, demonstrasjonsforsøk, laboratorieøvinger, obligatoriske regneøvinger og gruppearbeid m/veiledning.

Undervisningen strekker seg over 16 uker à 8 timer undervisning. Totalt timetall er 128 timer


Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 26.05.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.