Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

TEK-1518 Entreprenørskap, økonomi og organisasjon - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for industriell teknologi

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Innhold

Entreprenørskap

Økonomi

Organisasjon:


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

Innovasjon

Økonomi

Organisasjon


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det pedagogiske opplegget er bygget opp med følgende elementer


Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 17.04.2023;Oppgave innlevering 14.04.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.