Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

TPL-1008 Helsefremmende og forebyggende arbeid - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for klinisk odontologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor i tannpleie

Innhold

Emnet er det første av tre emner i studiet med folkehelse som tema. Dette emnet har hovedfokus på helsefremmende teorier og hvordan disse benyttes i tannhelsetjenesten for å fremme oral helse hos individer eller grupper. Helsepedagogikk er sentralt i emnet.

Hva lærer du

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminar, omvendt undervisning og teambasert læring

Dato for eksamen

Hjemmeeksamen innlevering 08.05.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.