Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

HIF-0200 Innføring i akademisk skriving og formidling II - 0 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogram i språkfag og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Gjennom seks seminarer (dobbelttimer) med forelesninger, diskusjoner og skriveaktiviteter vil du tilegne deg en dypere innsikt i hva som kjennetegner den akademiske skriveprosessen. Vi vil øve på å utarbeide disposisjoner til oppgaveskriving slik at du vil kunne utvikle ferdigheter for å arbeide systematisk mot en oppgavebesvarelse. I denne modulen vil vi også fokusere på hva som kjennetegner både svak og sterk redegjørelse og argumentasjon. Videre vil vi undersøke ulike oppgavetekster og vurdere og diskutere hva det spørres etter i ulike oppgaveformuleringer. Du vil også få en innføring i bruk av retoriske virkemidler og i hvordan bygge opp en tekst etter retoriske prinsipper.

Studenten vil i skriveseminarene få anledning til å utvikle og jobbe videre med tekster/arbeidskrav knyttet til andre emner som tas parallelt gjennom semesteret.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk. Pensumtekster er på norsk og evt. engelsk.

Undervisning

Forelesninger og seminar. Det legges vekt på at studentene skal være aktivt med i undervisningen. Det vil bli gitt 6 obligatoriske seminarer i løpet av semesteret med innføring i akademisk skriving og formidling. Det vil også gis innføring produksjon og presentasjon av vitenskapelig poster.