Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

MED-3950 Masteroppgave medisin - 20 stp


Ansvarlig enhet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på profesjonsstudiet i medisin og med bestått eksamen MED-2510. Det kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

MED-501 Medisin praksisår 20 stp

Innhold

Selvstendig arbeid med masteroppgave på 20 studiepoeng.

Masteroppgaven skal presenteres under Forskningsdagene 6. studieår (nærmere informasjon om tid og sted for hvert kull)


Hva lærer du

Hva lærer du:

Studenten skal kunne planlegge, initiere og gjennomføre et vitenskapelig arbeid. Studenten skal kunne anvende vitenskapelig metode, analysere data, framstille resultater, diskutere resultatene kritisk i forhold til anvendt metodikk og hva som er kjent kunnskap på området.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, engelsk eller skandinavisk språk.

Undervisning

Orientering om masteroppgaven inkludert forskningsprosess og innovasjon

Veiledning.


Dato for eksamen

Oppgave innlevering 19.08.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.