Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

BED-3901H Masteroppgave i økonomi og administrasjon - 30 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som masterenkeltemne.

Studiepoengreduksjon

BED-3901 Masteroppgave i økonomi og administrasjon 30 stp

Innhold

Masteroppgaven er en hoveddel av masterstudiet. Oppgaven skal utvikle evne til selvstendig skriftlig framstilling av økonomisk - administrativ analyse under veiledning. Tema for oppgaven skal velges av studenten i samråd med veileder, og forutsettes godkjennt av Handelshøgskolen ved UiT. Alle studenter skal fylle ut en veiledningskontrakt. Denne skal leveres til godkjenning ved det institutt hvor oppgaven er gitt og senest 01.06./01.12. semesteret før oppgaven påbegynnes. Masteroppgaven skal gjennomføres i løpet av ett semester, med tidsfrist satt av Handelshøgskolen ved UiT.

Hva lærer du

Målet med mastergradsoppgaven er å gi studentene forståelse for økonomisk /administrativ teori og trening av anvendelsen på et avgrenset område av spesiell interesse for studentene. Mastergradsoppgaven skal også gi mulighet for selvstendig framstilling av økonomisk/administrativ analyse i skriftlig form. To mastergradsstudenter kan gå sammen om å skrive en mastergradsoppgave. Etter å ha gjennomført masteroppgaven skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

Kompetanse: 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Veiledning

Dato for eksamen

Oppgave innlevering 01.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.