Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

BED-2012 Prosjektledelse - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 


Studiepoengreduksjon

BED-2042NETT Prosjektstyring 10 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i prosjekt som arbeidsform. Prosjektledelse vurderes i økende grad som en nøkkelkompetanse og har høy prioritet i stadig flere virksomheter.

Emnet gir en gjennomgang av prosjektets utvikling fra behov til gevinstrealisering og en lærer om metoder og teknikker som kan anvendes på alle typer prosjekter.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Studentene skal:

Studentene skal:

Generell kompetanse:

Studentene skal:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid.

Emnet forutsetter i utgangspunktet  tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 06.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.