Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

BED-2059 Arbeidspsykologi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold

Kurset skal gi en innføring i faget organisasjonspsykologi gjennom å gi en innføring i sentrale teorier og forskning rundt mennesker i arbeidslivet. Sentrale tema i kurset vil være produktive organisasjoner, organisasjonsutvikling, og personalutvikling. I tillegg vil det legges vekt på det individuelle aspektet gjennom fokus på arbeidsrelatert stress (utbrenthet), jobbtrivsel, og jobbmotivasjon. Kurset vil også ta for seg arbeidsmiljø, teamarbeid og teamutvikling, samt arbeidsmiljølovens regulering av arbeidstaker/givers rettigheter og plikter.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studentene ha nådd følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Tradisjonelle forelesninger, arbeidsseminarer og praktiske øvelser.

Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 29.11.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.