Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

BED-2135 Forretningsprosesser og digitalisering - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

ØAD1018 ERP-systemer 5 stp

Innhold

Faget består av følgende hovedtemaer:


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Hva lærer du

KUNNSKAP

Kandidaten:

 

 

FERDIGHETER

Kandidaten:

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, øvinger og datalab.

Emnet er tilrettelagt med en kombinasjon av digital og samlingsbasert undervisning ved campus Narvik.

Studenter på andre campus kan delta så lenge de også møter fysisk opp til en 3 dagers samling ved campus Narvik.

Undervisning foregår på norsk, men mye av dokumentasjon og oppgaver er på engelsk.


Dato for eksamen

Mappevurdering innlevering 12.10.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.