Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

BED-2139 Bedriftsutvikling og intraprenørskap - 20 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter i Harstad og kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold

Emnet bedriftsutvikling og intraprenørskap gjennomføres over to semester.

Det gjennomføres felles undervisning, før studentene velger enten fordypning i bedriftsutvikling med etablering av studentbedrift, eller casebasert fordypning i intraprenørskap.

Følgende faser gjennomføres som bedriftsutvikling;

Bedriftene har et eget styre og det etableres kontakt med næringslivet gjennom eksterne mentorer ref. studentbedrift fra Ungt Entreprenørskap.

Gjennom fordypning i intraprenørskap kan studentene alternativt ta utgangspunkt i eksisterende bedrifter og deres forretningsprosesser og utvikling av disse, som nye inntektsmuligheter, forbedring av drift- og forretningsprosesser, endringer i verdikjeder, eller produktutvikling. 

Ved valg med fokus på intraprenørskap etableres kontakt med næringslivet gjennom konkrete bedrifter og samarbeid med mentorer.


Hva lærer du

Ved bestått emne skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

I emnet bedriftsutvikling og intraprenørskap skal en gruppe studenter, etablere, drive og avvikle en bedrift, eller konkret initiere, utvikle og iverksette endringer av forretningsmessig karakter i eksisterende virksomheter.

Over en tidsperiode fra høst til vår skal bedriften gjennom mange prosesser som for eksempel; utvikling av forretningsidé, danne bedriftens styre, utarbeide forretningsplan, innhente kapital, registrering, markedsføring og salg, årsrapport, og til slutt avvikling av bedriften. I intraprenørskap vil analyse, utvikling av intraprenørskapsinitativ, samt iverksetting og evaluering av dette være de sentrale oppgaver studentgruppene skal gjennomføre. Bedriftene/gruppene kan bestå av to eller flere studenter, men erfaring tilsier at det beste er om det er en gruppe på tre - seks personer som etablerer en bedrift i lag. Bedriften/gruppene etableres og drives mest mulig som et aksjeselskap, der studentene skal ivareta de ulike funksjoner og oppgaver som helhet. Alle får en veileder ved universitetet og vil ha (minst) en mentor i næringslivet/arbeidslivet. Disse skal være til hjelp og støtte og gi veiledning i prosessen. Det vil i tillegg bli gitt forelesninger knyttet til sentrale emner innenfor bedriftsutvikling og intraprenørskap