Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

BED-3011H Forskningsdesign og metodevalg - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet kan ikke tas som masterenkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Studiepoengreduksjon

BED-3011F Forskningsdesign og metodevalg 10 stp

Innhold

Kurset gir innledningsvis en innføring i vitenskapsteori og sentrale aspekter ved gjennomføring av empirisk forskning. Studentene vil få en generell oversikt over ulike design og forskningsmetoder, samt hvilke metoder som kan vurderes som relevante for ulike typer av problemstillinger.

Emnet ulike deler:


Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten...

Ferdigheter

Kandidaten...

Generell kompetanse

Kandidaten...


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må regne med å delta i gruppearbeid.

Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 25.11.2022;Oppgave innlevering 11.11.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.