Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

BED-3088 Ledelse i praksis - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på master i ledelse og kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold

Emnet fokuserer på hvordan organisatoriske, juridiske og økonomiske rammer definerer handlingsrom og synliggjør at handlingsrommet varierer i ulike kontekster.  Emnet omhandler praktiske virkemidler en leder kan benytte, samt en teoretisk forankring av ulike virkemidler. Det kan blant annet være temaer som teambygging, endringsledelse, konfliktforebygging og konflikthåndtering og idéutvikling.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse:

 

Ferdigheter:

 

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil skje gjennom en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, studentframlegg, praktisk arbeid og veiledning.

Litteratur 

Litteraturen har et omfang på ca 800 sider.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 09.11.2022 innlevering 30.11.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.