Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

BIO-1008 Evolusjon - 5 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for arktisk og marin biologi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i biologi.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Innhold

Kurset i evolusjon skal gi en moderne, generell forståelse av det som er omtalt som «verdens beste vitenskapelige idé: «Darwins evolusjonslære». Evolusjonsbiologien vil bli presentert «bottom-up», fra DNA til individ, og individuell adferd. Emnet gir innsikt i grunnlengede begreper som er nyttige «knagger» for å ordne en forståelse av de mange anvendelsesområder for evolusjonsbiologien. Emnet skal vise til sammenhengen mellom gener, fysiologi og adferd samt kjønnet reproduksjon, seksuell seleksjon, artsdannelse og fylogeni.

Søknadsfrist

Søknadsfrist enkeltemner: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + REALFA

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.


Hva lærer du

Kunnskaper: 

Ferdigheter: 

Generell kompetanse:  


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emne skal omfatte 24 t undervisning som inkludert seminar/kollokvier

Det forventes at studenter skal ha lest og satt seg inn i faget, slik at det er rom for diskusjoner og dialog med faglærer. 


Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 16.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.