Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

BIO-2014 Praksis i næringslivet for biologistudenter - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for arktisk og marin biologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på studieprogrammet Bachelor i Biologi. Emnet kan ikke tas som enkeltemne eller av studenter på mastergradsnivå.

Det anbefales ikke å skrive bacheloroppgave samtidig som man tar dette emnet. 


Innhold

Emnet foregår over to semester. Gjennom en praksisplass gir emnet en praktisk innføring i arbeidsoppgaver, rutiner og fokusområder i en bedrift, en institusjon eller en organisasjon. Studentene vil bli introdusert for kravene i emnet ved starten av høstsemesteret. Det forventes at studentene skal finne og søke om praksisplass i løpet av høstsemesteret. Under et 2 dagers arbeidsseminar vil studentene få hjelp og råd for å identifisere relevante praksisinstitusjoner, skrive CV og søknadsbrev. Når studenter har funnet en praksisplass, skal de og veilederen ved vertsinstitusjonen avtale aktiviteter / prosjektdeltakelse, og en kort prosjektbeskrivelse med arbeidsplan. Denne skal godkjennes fagansvarlig. En trepartskontrakt skal signeres mellom studenten, vertsinstitusjonen og UiT. Praksisperioden gjennomføres i påfølgende vårsemester.

I løpet av emnet vil studentene tilegne seg viktig kunnskaper og ferdigheter i forbindelse med søknadsskriving, og de vil gjøre seg kjent med institusjonens funksjon, organisering og arbeidsforhold. I tillegg vil studentene også få muligheten til å bruke sin kunnskap på profesjonelle aktiviteter.


Hva lærer du

Etter fulført emne skal studenten ha tilegnet seg: 

Kunnskap 

 

Ferdigheter 

 

Generell kompetanse 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

2 timer informasjonsmøte og 2 dager (12 timer) veiledende arbeidsseminar for utvikling av CV og jobbsøknader arrangeres i høstsemesteret med en profesjonell karriereveileder. I høstsemestret vil det være tilbud om ukentlige møter for individuell veiledning. Det vil være et seminar i blogg-skriving samt noen oppfølgingsmøter i vårsemestret. Studenter vil anslagsvis bruke 50 timer i høstsemesteret og minimum 120 timers praksis i vårsemesteret. 

Eventuell nødvendig sikkerhetsopplæring under praksisparioden vil bli avtalt gjennom trepartskontrakten med vertsinstitusjonen.