Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

BIO-2016 Plantefysiologi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for arktisk og marin biologi

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i biologi.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Studiepoengreduksjon

BIO-1006 Dyre- og plantefysiologi 5 stp

Innhold

Undervisningen omfatter både planteanatomi og plantefysiologi. Planteanatomidelen gir en innføring for å studere indre og ytre oppbygging hos planter. Plantefysiologidelen gir en innføring i de biokjemiske og fysiologiske prosessene som ligger til grunn for plantenes vekst og utvikling, og tar for seg plantenes responser på miljøfaktorer og klima. 

Undervisningen omfatter også et obligatorisk laboratoriekurs.


Søknadsfrist

Søknadsfrist enkeltemner: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. Dette gjelder kun opptak til enkeltemner.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende programfag:

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.


Hva lærer du

Kunnskap:

Ferdigheter:

Komeptanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning, laboratorieøvelser og kollokvier. Nødvendig sikkerhetsopplæring gis i undervisningen.

Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 08.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.