Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

BYG-2781 Bacheloroppgave, bygg og VVS - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for automasjon og prosessteknologi

Emnetype

Emnet et forbeholdt studenter med studierett på studieprogrammet bygg, studieretning varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet tilbys hvert vårsemester, men studentene begynner planlegging av sitt prosjekt i høstsemesteret forut.

Progresjonskrav:
Studentene må ha bestått minimum 100 studiepoeng fra 1. og 2. studieår på studieprogrammet bygg for å kunne starte på bacheloroppgaven. Dette kravet må nås senest ved utsatt/kontinuasjons-eksamen i 5. semester.


Innhold

Bacheloroppgaven skal være forankret i reelle ingeniørfaglige problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid. Det er utarbeidet en rettledning som beskriver hvordan prosjektet skal gjennomføres og stiller krav til prosjektrapporten. Prosjektene skal ha en forankring i studiet fagområde, være teknologisk orientert, forskningsbasert og skal omfatte bærekraft.

Hva lærer du

Kunnskaper: 

Ferdigheter:  

Kompetanse: 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Bacheloroppgaven er et tverrfaglig og problembasert prosjektfag hvor studentene samarbeider om å løse en oppgave eller et problem som er relevant for ingeniører i bygg. Studentene arbeider i grupper på 2 eller 3 studenter, og hver gruppe får tildelt en veileder. Det må søkes særskilt om individuelle bacheloroppgaver. Studentene skal arbeide med virkelige problemer fra industri eller samfunnsliv, og studentene oppfordres til å samarbeide med en industribedrift eller annen ekstern virksomhet som kan være studentenes oppdragsgiver. Studentgruppene arbeider selvstendig med sin bacheloroppgave og organiserer og fordeler selv sitt arbeid innad i prosjektgruppen. Studentene får ansvar for å velge tema, samarbeidsbedrift og problemstilling for sin bacheloroppgave, i samråd med sin veileder.  

Bacheloroppgaven er metode- og prosessorientert, og emnet har følgende milepæler for studentene: initieringsdokument, forprosjektdokument, utkast til prosjektrapport, prosjektpresentasjon, endelig prosjektrapport og refleksjonsnotat. Fremgangsmåter og resultatene fra prosjektgruppens arbeid, dokumenteres med den endelige prosjektrapporten og gjennom muntlige presentasjoner av bacheloroppgaven. 

Emnet inneholder forelesninger, kurs i presentasjonsteknikk og et arrangement hvor studentene presenterer sine oppgaver.