Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

BYG-2803 Tunneldriving og sprengningsteknologi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for bygg, energi og materialteknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. 

Innhold

Tunneldriving:

Sprengningsteknologi:


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

Søknadskode: 9391


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Tunneldriving: Gi grunnleggende innføring i hovedtemaer innenfor tunneldriving med hovedvekt på sprengningsplaner, tung bergsikring, sprengning med restriksjoner i by og tettsteder, berginjeksjon og TBM/fullprofilboring.

Sprengningsteknologi: Gi grunnleggende innføring i hovedtemaer innenfor sprengningsteknikk med hovedvekt på sprengningsteori, boreutstyr, sprengstoffer, sprengning nær bebyggelse og geologi. 

Ferdigheter:

Grunnleggende forståelse av planlegging og utførelse av tunnel- og sprengningsarbeider.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervisers i hvert høstsemester. Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom inntil 8 undervisningstimer per uke med klasseundervisning for campusstudenter og for nettstudenter. Nettstudentene kan følge disse forelesningen via nettet - direkte eller i opptak.

Emnet gjennomføres hovedsakelig som teoretisk kunnskapsformidling. Studentenes ferdigheter fremmes gjennom obligatoriske øvinger. Samtlige øvinger leveres av studenten i Canvas.


Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 12.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.