Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

DTE-2800 Datamaskingrafikk - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

ITE1809 Datamaskingrafikk og spillprogrammering 10 stp

Innhold

Pensumet er innrettet på 3D-grafikk for spill og simuleringer og vil ta utgangspunkt i aktuelle 3D-grafikk plattformer. 

3D grafikkprogrammering: 


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse: 

Ferdigheter: 

Kompetanse: 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom 6 undervisningstimer per uke i løpet av høstsemestret.  

Undervisning er tilgjengelig både for campus og nettstudenter. Nettstudenter kan følge forelesning direkte eller det kan ses som opptak i ettertid. Alle studenter har tilgang til opptak.  

Emnet gjennomføres som teoretisk kunnskapsformidling, via praktiske øvinger og veiledning.  

Studentenes ferdigheter fremmes gjennom: 


Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 21.11.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.