Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

FLY-2012 ATPL-teori Blokk I (A) - 15 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet inneholder tre av delemnene som inngår i teorien til Airline Transport Pilot Licence (ATPL); Air Law, Meteorology og General Navigation.

Air Law (Lover og bestemmelser)

Fagområder som beskrives: International Agreements and Organizations, Part-FCL, Procedures for Air Navigation  and Aircraft Operations, Personnel Licensing, Rules of the Air, Aircraft Nationality and Registration Marks, Airworthiness of Aircraft, Facilitation, Air Traffic Services, Search and Rescue, Aircraft Accident Investigation, Aerodromes, Aeronautical Information Service, Security.

Meteorology (Meteorologi)

Fagområder som beskrives: Atmosphere, Wind, Thermodynamics, Clouds and Fog, Precipitation, Airmasses and Fronts, Pressure Systems, Climatology, Flight Hazards, Meteorological Information.

General Navigation (Generell navigasjon)

Fagområder som beskrives: Basics of Navigation, Magnetism and Compasses, Charts, Dead Reckoning Navigation, In-flight Navigation, Inertial Navigation Systems.


Obligatorisk forkunnskapskrav

FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, FLY-1006 Grunnleggende flyteori (PFGS), FYS-0001 Brukerkurs i fysikk, MAT-0001 Brukerkurs i matematikk, SIK-2002 MTO (Menneske, teknologi og organisasjon), STV-2062 Organisasjon og ledelse i luftfarten

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten..

Ferdigheter:

Studenten..

Generell kompetanse:

Studenten..


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og øvingstimer. Omfanget er minst 160 timer.