Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

FLY-2601 Avanserte RPAS-operasjoner VLOS - 5 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor i droneteknologi og kan ikke tas som enkeltemne. 

Innhold

Emnet gir en videreføring av lover og regler knyttet til RPAS-operasjoner (RPAS-Remotely Piloted Aircraft Systems). Emnet inneholder også operasjonsplanlegging og risikoanalyse. Emnet gir en videreføring i flyging med multirotor under visuelle forhold (VLOS), samt en innføring i mørke- og vinteroperasjoner og bruk av bakkestasjoner.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FLY-1600 Grunnleggende flyteori RPAS, FLY-1601 Grunnleggende RPAS-operasjoner , HMS-0501 Sikkerhet på laboratoriet, verksted, felt og tokt, HMS-0502 Førstehjelp lab, verksted, felt og tokt, HMS-0503 UiTs regelverk for feltarbeid og tokt

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten …

Ferdigheter:

Studenten …

Generell kompetanse:

Studenten …


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Cirka 20 timer forelesning.

Cirka 10 praktisk operative øvinger. Det henvises til treningsmanualen for detaljer.


Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 29.11.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.