Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

FLY-2604 Anvendt fjernemåling - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for automasjon og prosessteknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en introduksjon i måleteknikker som gjøres fra avstand. Eksempler på slike teknikker kan være normale stillbilder, multispektrale bilder, video, radar, lidar og luftmålinger. Emnet gir en oversikt over hvilke fordeler, ulemper og måleusikkerheter som kan forekomme ved bruk av teknikkene, samt hvilke bruksområder de har. Emnet gir også en introduksjon i hvordan data fra ulike sensorer kan tolkes.

Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

Søknadskode: 9391


Hva lærer du

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og øvingstimer

Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 15.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.