Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

FLY-3004 Prinsipper for trening, instruksjon og simulering - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

FLY-6305 Prinsipper for trening, instruksjon og simulering 10 stp

Innhold

Emnet gir studentene teoretisk og praktisk kunnskap i følgende tema:  

Emnet vil også berøre individets rolle i forhold til human factors, menneske-maskin interaksjon og betydningen av CRM. 


Hva lærer du

Kunnskap: 

Studenten… 

 

Ferdigheter: 

Studenten… 

 

Generell kompetanse: 

Studenten… 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, arbeidsseminarer, gruppearbeid med casestudier fra luftfartsbransjen. 

Praktiske og teoretiske øvelser og demonstrasjoner for å utvikle instruktørferdigheter knyttet til læring og evaluering. 


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 11.11.2022 innlevering 09.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.