Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

FLY-3006 Teorier om sikkerhet, sikkerhetsstyringssystem og operativ sikkerhet i luftfarten - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Forhold knyttet til sikkerhetskultur endrer seg konstant i tråd med teknologi, menneskelige og organisatoriske endringer i luftfartsbransjen. 

For at studentene skal kunne imøtekomme sikkerhetsutfordringene vil følgende områder bli belyst;


Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten …  

Ferdigheter:

Studenten

Generell kompetanse:

Studenten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Samlingsbasert undervisning. Forelesninger, casestudier, gruppearbeid og studentpresentasjoner.

Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 23.11.2022 innlevering 14.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.