Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

FSK-1101 Kjemi for fiskeri- og havbruksvitenskap - 5 stp


Ansvarlig enhet

Norges fiskerihøgskole

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

FSK-1000 Kjemi for fiskerifag 5 stp

Innhold

Emnet er spesialtilpasset bachelorstudentene i fiskeri- og havbruksvitenskap for å gi nødvendig minimum kunnskap for å gå videre med biokjemi, mikrobiologi og fiskerikjemi. 

Oppgavene i laboratoriekurset er valgt ut fra å gi innføring i sentrale teknikker på laboratoriet.  

Følgende tema blir gjennomgått: 


Hva lærer du

Kunnskap:  

Ferdigheter: 

Generell kompetanse: 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, lab og seminarer.

Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 07.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.