Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

FSK-2040 Bærekraftig sjømat - 30 stp


Ansvarlig enhet

Norges fiskerihøgskole

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studentene på bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en innføring i bærekraftig foredling og omsetning av sjømat. Emnet består av fire moduler: 1) økonomi og strategi, 2) praksis, 3) sjømatproduksjon, 4) marked og internasjonal handel. Gjennom undervisning og praksis skal studentene utvikle kunnskap om regelverk, strategi, verdikjeder, marked, råstoff og produksjonsmetoder i sjømatnæringen, og hvordan disse forholdene henger sammen.

Hva lærer du

Kunnskap   Kandidaten  

Ferdighet   Kandidaten  

Generell kompetanse   Kandidaten  


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, noe undervisning kan bli gitt på engelsk.

Undervisning

Forelesninger, praksis, øvelser og tverrfaglige seminarer.

Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 29.11.2022 innlevering 13.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.