Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

FSK-3014 Prosjektorganisering og samarbeid - 10 stp


Ansvarlig enhet

Norges fiskerihøgskole

Emnetype

Emnet er obligatorisk for FHV Master. Emnet kan ikke tas som enkeltemne 

Studiepoengreduksjon

FSK-3005 Fisheries research: Data collection and research design 5 stp

Innhold

I dette emnet samarbeider studentene i grupper for å utvikle, planlegge og gjennomføre et avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt. Studentene blir delt ut et tema for prosjektet basert på en case knyttet til forsknings- og utviklingsarbeid der NFH er involvert. Parallelt jobber studentene med å utvikle en prosjektidé og et forslag til sitt eget masteroppgaveprosjekt. Formålet er å lære og øve ferdigheter som kreves i prosjektarbeid, som kommunikasjon, prosjektdesign, prosjektorganisering og -ledelse, og samarbeid. Emnet gir ferdigheter og kompetanse i prosjektarbeid, som er en sentral arbeidsform i moderne samfunns- og arbeidsliv, og som er direkte relevant for gjennomføringen av masteroppgaven.

Hva lærer du

Etter å ha gjennomført emnet vil studentene ha følgende læringsutbytte:  

Kunnskap: 

Ferdigheter:  

Generell kompetanse:  


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet er organisert med utgangspunkt i problembasert læring (PBL), simulering, og omvendt undervisning (flipped classroom) der studentene styrer sin egen læring og arbeid, individuelt og i team, med å utvikle og planlegge gjennomføring av et mindre forsknings- eller utviklingsprosjekt. I emnet vil studentene få tilgang til enkel opplæring i grunnleggende prosjektorganiseringskonsepter, prosjektverktøy og samarbeidsteknikker, for eksempel gjennom forelesninger, videoer, og skriftlig materiale. Parallelt jobber studentene med å utvikle en prosjektidé og et forslag til sitt eget masteroppgaveprosjekt Hovedfokus er likevel gruppenes arbeid med prosjektet, som skjer under veiledning og med tilbakemeldinger fra læreren. I emnet vil oppmerksomheten være rettet både mot prosjektarbeidets kvaliteter og dets relevans for oppgitt tema og utvikling av studentenes samarbeidsevner.