Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

HIS-3004 Historiebruk - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Emnetype

Emnet er obligatorisk i masterstudiet i historie og for studenter på lektorutdanning 8-13 med studieretning i historie. Emnet kan tas som valgemne av studenter på master i russlandsstudier. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet tar opp historiebruk i vid forstand. Det dekker historiebevissthet og historiebruk i bl.a. kulturvern, museer, skoleverk, kulturforvaltning, dannelse av kollektive identiteter, minnepolitikk, kommersielle sammenhenger og populærkultur.

Opptakskrav

Avlagt bachelorgrad med en fordypning på minimum 80 studiepoeng i historie eller tilsvarende utdanning (jf. opptakskrav for masterprogram i historie), med karakterkrav i fordypningen på minimum C.

Studenter på lektorutdanninga 8-13 med studieretning historie må ha bestått fordypningsoppgaven.

Studenter med bachelor i russlandsstudier med fordypning i historie og bacheloroppgave med minimum karakteren C kvalifiserer også for opptak.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Norsk

Eksamensspråk er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å skrive oppgaver og eksamensbesvarelser på andre språk. Det må eventuelt avtales med instituttet på forhånd.


Undervisning

12 dobbeltimer (2x45 min) forelesninger/seminar og ekskursjon.

For studenter på master i historie: I løpet av semesteret gjennomgår studentene fem dagers hospitering på arbeidsplass/institusjon som virker innenfor det historiefaglige feltet, som museum, arkivverk og bibliotek. Formålet med hospiteringen er å gi studentene et innblikk i historikervirket og historiebruk i praksis, og samtidig nærmere kjennskap til ulike deler av arbeidslivet hvor historiefaglig kompetanse er etterspurt.