Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

INF-1100 Innføring i programmering og datamaskiners virkemåte - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for informatikk

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

INF-1100 Innføring i programmering 7 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i programmering og algoritmisk problemløsning ved hjelp av programmering i lavnivåspråk. Emnet inkluderer grunnleggende data- og kontrollstrukturer, beregnbarhet og introduksjon til algoritmisk kompleksitet. En grunnleggende forståelse av datamaskiners virkemåte og sammenhengen mellom dette og programmer blir også beskrevet.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + MATRS: R1/(S1+S2). Søknadskode: 9354 - enkeltemner i informatikk Det kan også søkes opptak til emnet basert på realkompetanse.

Hva lærer du

Kunnskap - Studentene har:

Ferdigheter - Studentene kan:

Generell kompetanse - Studentene forstår:


Undervisnings- og eksamensspråk

Emnet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen er på engelsk.

Undervisning

Forelesninger: 30 timer, Kollokvier: 30 timer, Lab.veiledning: 30 timer. Emnet gis hver høst. Ett semesters varighet.

Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 09.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.