Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for kjemi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. 

Studiepoengreduksjon

FSK-1001KJ Innføring i fiskerifag: Kjemidel 8 stp

Innhold

Kjemi studerer oppbygning, egenskaper og reaksjoner til kjemiske forbindelser og er en essensiell del av biologi, medisin, materialvitenskap og vår forståelse av miljø. Emnet gir en grundig innføring i sentrale kjemiske begreper og danner grunnlaget for videre studier i kjemi og andre emner som krever kjemi. Følgende tema blir gjennomgått: 


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

+ Matematikk R1 og R2 og enten

Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi (1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

Anbefalte forkunnskaper: Kjemi 1, da KJE-1001 bygger på dette + Matematikk R1 og R2

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.


Hva lærer du

Etter kurset kan studenten

Kunnskap 

 

Ferdigheter 

 

Generell kompetanse 


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk. Pensumlitteratur er hovedsakelig på engelsk. 

Undervisning

Emnet og eksamen går kun på høsten. Omfang av undervisning: 

Laboratoriekurs: 3 øvelser à 8 timer 


Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 13.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.