Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

KVE-2022 La oss snakke kvensk kultur - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelor i kvensk og finsk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

I dette emnet vil du øke dine ferdigheter i muntlig kvensk og kunnskaper i kvensk kultur. Undervisningen består av diskusjoner på kvensk om ulike typer av både moderne og tradisjonelle kvenske kulturprodukter slik som bøker, musikk, film, billedkunst eller materiell kultur, f.eks. mat, håndarbeid eller andre arbeidstradisjoner. I undervisningen behandles konkrete produkter fra ulike kulturformer, som er representative for kvensk kultur, og deres betydning som kulturbærere analyseres. Undervisningen gir deg også ferdigheter i å finne kvalitetssikret kunnskap om kvensk kultur i ulike kilder, både trykte og elektroniske, og ved personlig kontakt med kvenske institusjoner.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: KVE-1006, KVE-1007, KVE-1008, KVE-1009, KVE-1110

Søknadskode: 9199 - enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.


Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

•    fordypede kunnskaper i både immateriell og materiell kvensk kultur

•    lært seg å finne kvalitetssikret kunnskap om kvensk kultur i ulike kilder

•    lært seg sentralt ordforråd for diskusjoner og representasjoner om kunst og kultur på kvensk

Ferdigheter

Du kan:

•    bruke sentrale kvenske uttrykk i argumentasjon om kunst og kultur

•    formidle kunnskap og formulere sine meninger om kulturprodukter med ord og uttrykk som er representative for den aktuelle kunstformen

•    finne mer informasjon ved å bruke ulike kilder og ved å ta direkte kontakt med aktuelle institusjoner


Undervisnings- og eksamensspråk

Kvensk og norsk som hjelpespråk.

Eksamensspråk er kvensk.


Undervisning

Samlingsbasert undervisning. Diskusjoner på kvensk om kulturrelaterte temaer basert på studentpresentasjoner. Dialog mellom læreren og studenter om kvensk kultur basert for eksempel på tekster eller film som deles til alle deltakere.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.