Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

KVI-1113 Fra Campus til Capitol: kunsthistorisk feltarbeid - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorprogrammet i kunsthistorie og kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

KUNSTGF Kunsthistorie grunnfag 10 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i praktiske og metodiske utfordringer ved kunsthistorisk arbeid. Det omfatter praktiske øvelser i møte med kunstverk i Tromsø og Roma. Du får trening i bruk av fagterminologi, analysemetoder, muntlig, skriftlig og visuell dokumentasjon av verk. Feltarbeidet i Roma (varighet en uke) er obligatorisk for programstudenter på kunsthistorie. Det gis økonomisk støtte til studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i kunsthistorie til denne ekskursjonen. Det er også mulig for andre registrerte studenter å delta, hvis de dekker utgiftene selv. Studenter som ikke har anledning til å delta, må søke fritak. Disse studentene må skrive en egen arbeidsoppgave over oppgitt emne.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner


Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

Ferdigheter

Du kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk: Norsk. Det kan søkes om annet språk for eksamen.

Undervisning

Undervisning blir gitt i form av forelesninger, seminar og øvinger. I emnet inngår en ekskursjon, som er obligatorisk for programstudenter i kunsthistorie, til Roma (varighet en uke).

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.