Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

LER-3610 Praksis 4. studieår. Lærerutdanning 1.-7. trinn - 0 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet utgjør praksisdelen i utdanningen og kan ikke tas som enkeltemne.

Studenten må ha bestått praksis fra forrige studieår for å kunne gjennomføre praksis dette studieåret.

Omfang:

Praksis gjennomføres i grupper på inntil 4 studenter


Innhold

De to siste studieårene skal studenten videreutvikle sin lærerkompetanse. Praksisstudiet skal i syklus 2 gi en inngående kunnskap om læreprosesser, lærerens tilrettelegging for læring av fag og forsknings- og utviklingsarbeid. Dette omhandler:


Obligatorisk forkunnskapskrav

LER-2610 Praksis 3. studieår. Lærerutdanning 1.-7. trinn

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten

Ferdighet

Studenten

Kompetanse

Studenten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praksisperiodene har hovedvekt på læringsledelse og utvikling av studentenes selvstendighet og profesjonsfaglige plattform. Studentene skal arbeide mer selvstendig på 4.studieår enn tidligere og ksla i hovedsak ha nokså frie rammer til å bestemme hvordan de skal løse undervisningsoppgavene. Studentene skal undervise i egne studiefag, men praksisstudiene kan for øvrig foregå innenfor hele fagkretsen på 1.-7. årstrinn.

Praksisoppdrag:

I høstpraksis så skal studentene gjennomføre et prosjektarbeid i samarbeid med praksisskolen som er inspirert av innovative arbeidsmåter og/eller pedagogisk entreprenørskap, og som planlegges og evalueres i emnet LER-3010.

For vårpraksisgjelder: Planlegge og gjennomføre et undervisningsopplegg knyttet til studentens masterfag. Opplegget planlegges og evalueres i masteremnet.

 

Kvalitetssikring av emnet

Evaluering av praksisopplæringen angående innhold, organisering, veiledning og praksisoppfølging fra studenter, praksislærere og faglærere.