Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

LER-3680 Prosjektoppgave - 15 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er et obligatorisk emne i fagdidaktisk master i lærarutdanning. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

«Prosjektoppgaven» er et mindre FOU-prosjekt knyttet til skolens virksomhet og egen praksis. Emnet gir en innføring i de viktigste arbeidselementene som inngår i et FOU-prosjekt og skal sålede forberede studentene på større FOU-arbeid som f.eks. masteroppgaven.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

 Studenten skal ha kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 

Kompetanse

Studenten skal kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk.

Undervisning

I starten vil ein få ein introduksjon til metode og bruke litt tid til å jobbe med problemstillingar. Etterpå blir det gruppearbeid med deling av erfaringar og rettleiing.

Emnet blir evaluert muntlig eller skriftleg minimum ein gong kvart tredje år.


Dato for eksamen

Oppgave innlevering 13.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.