Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

MAS-2601 Mekanikk 2 - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for industriell teknologi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

ITE1815 Mekanikk 2 10 stp

Innhold

Spenninger og tøyninger i forskjellige referanse systemer, og sammenhengene mellom disse. Torsjon. Skjærspenninger. Dimensjoneringskriterier, Tresca og Mises. Generalisert Hooks lov. 2D og 3D spennings- og tøyningstilstand. Analyse av snittkrefter bjelker. Forskyvning i statisk bestemte og statisk ubestemte konstruksjoner. Knekking av søyler. Introduksjon til dynamikk og praktisk bruk av elementmetoden. 

Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Obligatorisk forkunnskapskrav

IGR1600 Matematikk 1eller IGR1518 Matematikk 1 (3-semester)eller TEK-1507 Matematikk 1eller TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester)

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

Studenten skal

Ferdigheter:

Studenten skal kunne

Kompetanse:

Studenten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og arbeid med øvingsoppgaver.

Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 13.12.2022 innlevering 16.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.