Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

MBI-1000 Biomedisin i det 21. århundre - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for medisinsk biologi

Emnetype

Emnet er obligatorisk i Bachelor i Biomedisin. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i biomedisin med fokus på sykdomslære. Emnet har fokus på forekomst og betydning i samfunnet, utvikling av sykdom med fokus på visse molekylære mekanismer og teknikker/metoder for å diagnotisere og studere sykdommene.

Emnet er delt inn i 5 delemner. Disse inkluderer smittsomme sykdommer og de vanligste folkesykdommene. I tillegg vil det være fokus på biomedisin sin rolle i persontilpasset medisin. Karrierelæring er et langsgående tema for Bachelorprogrammet i Biomedisin, der vi i dette emnet vil gi en introduksjon til kompetanse som begrep (innsikt i seg selv), diskutere hva biomedisin er (innsikt i fagets egenart i en større sammenheng), og hva akademisk kompetanse er (lær å bli student), samt gi en introduksjon til innovasjon (student IX) (utsikt til fagets og egne muligheter) og gi besøk til bedrift og forskningsenhet.

Emnet inneholder også praktiske demonstrasjoner, labkurs, semesteroppgave, kurs i informasjonskompetanse (iKomp), kurs i vitenskapelig skriving og oppgaveskriving.


Søknadsfrist

1.juni 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende programfag:

Søknadskode: 9197 (enkeltemner realfag)


Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

44 t forelesninger, seminarer i tilknytning til forelesninger, demonstrasjoner, laboratorieøvelser, nettbasert undervisning (iKomp), semesteroppgave, besøk til relevant forskningsinstitusjon og bedrift i Tromsø-området.

Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 16.11.2022 innlevering 23.11.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.