Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

MDV-1000 Innføring i medie- og dokumentasjonsvitenskap - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

MDV-1011 Innføring i medie- og dokumentasjonsvitenskap - nettbasert 10 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i dokumentbegrepet og hvordan dette samspiller med en bredere forståelse av mediehistorien. Dokumentasjonsprosesser kan ikke skilles fra medieutviklingen, og våre institusjoner for innsamling, lagring og formidling i arkiv, bibliotek og museer har også sine mediale forutsetninger. Sentralt i emnet står derfor relasjonen mellom mediers form og deres innhold. Emnet introduserer også sentrale verktøy for forståelsen og analysen av media, bilder og fortellinger, belyst gjennom en rekke eksempler fra kunst, reklame, film, fjernsyn og fotografi. 

Spørsmål som blir behandlet i innføringsemnet er:


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner


Hva lærer du

Etter bestått emne skal du ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har kunnskap om

Ferdigheter

Du kan


Undervisnings- og eksamensspråk

Skandinaviske språk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Andre eksamensspråk enn norsk er mulig etter søknad.

Undervisning

Kurset gis i en kombinasjon av forelesninger på Campus og nettforelesninger tilgjengelige i Canvas, samt et seminar om akademisk skriving. Det forventes derfor at studentene besøker Canvas-rommet regelmessig og benytter seg av de ressursene som gjøres tilgjengelig underveis. En detaljert undervisningsplan med temaoversikt, pensum og leseanvisninger legges ut i Canvas ved semesterstart.

Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 05.12.2022 innlevering 12.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.