Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

MUS-2809 Akkompagnement - 20 stp


Ansvarlig enhet

Musikkonservatoriet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet fokuserer på:

- akkompagnatørens rolle i samspill med andre instrumentalister og sangere; musikalsk fleksibilitet, samarbeidsevne, kreativitet og formidlingsevne

- sentrale stiluttrykk og sjangere for ulike soloinstrumenter og kombinasjoner av instrumenter  - partiturspill/besifring/generalbass/primavista

- evne til å reflektere over og verbalisere musikalske problemstillinger


Hva lærer du

Etter bestått emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

- om akkompagnatørens rolle i samspill med andre instrumentalister og sangere; musikalsk fleksibilitet, samarbeidsevne, kreativitet og formidlingsevne

- om sentrale stiluttrykk og sjangere for ulike soloinstrumenter og kombinasjoner av instrumenter.

Ferdigheter

- behersker relevante akkompagnementsoppgaver og akkompagnementsteknikker på sitt hovedinstrument.

- kunne tolke og utføre et bredt repertoar fra ulike stilepoker

- kunne kommunisere og realisere musikalske ideer til samspillspartner

Generell kompetanse

- ha evne til å reflektere og verbalisere musikalske problemstillinger


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semestre. Studiet følger konservatoriets årsplan med normalt ukentlig undervisning og veiledning, og kan også være i form av seminarer, master class og på andre måter. En vesentlig del av studiet består av egenøving og arbeid med akkompagnering av øvrige studenter og andre samarbeidspartnere. Det forventes at studenten tar et selvstendig ansvar for planlegging og gjennomføring av egen arbeidsuke. Studenten må - uansett sjangervalg - delta i konservatoriets prosjektuker og i konservatoriets faste ensembler og ulike øvingsensembler der dette er naturlig. Plan for slik virksomhet settes opp ved semesterstart.