Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

MUS-3109 Ensemble - 30 stp


Ansvarlig enhet

Musikkonservatoriet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne. Valgemne i Musikkutøving - master.  

Innhold

Samspill i ulike ensembler som er relevant i forhold til kandidatens hovedinstrument. Repertoar kan være bredt lagt opp eller spisset i forhold til stilart, sjanger og innhold og kan også være egenprodusert materiale. Partiturstudier/innstuderingsteknikk og utvikling av egne arrangementer inngår avhengig av prosjekt og sjanger. Ensembleledelse.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte: 

- kunne utøve kammermusikalsk samspill med et enhetlig og kunstnerisk uttrykk

- ha utviklet stilistisk og kunstnerisk forståelse og uttrykksmåter i forskjellige ensembler

- kunne innordne seg og ta instruksjon i samspillsituasjoner med sikte på innstudering og framføring

- kunne lede et ensemble i innøving og framføring

- ha innsikt i og kunne arrangere og ta ansvar for praktisk tilrettelegging av konserter og ulike framføringer.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Engelsk kan benyttes i veiledningssituasjoner.

Undervisning

Emnet går over to semestre. Det gis undervisning og regelmessig veiledning med ensemble etter avtale og oppsatt plan, ukentlig eller i konsentrerte perioder. Studenten skal utarbeide prosjektbeskrivelse for organisering og innhold i studiet og har selvstendig ansvar for å sette opp en semesterplan og planlegge repertoar. Ansvaret innebærer også tilrettelegging av praktiske forhold som å sørge for noter, bestille øvingsrom, planlegge framføringer m.m. Studenten må normalt ha ett fast ensemble gjennom hele studiet, men bør også delta i ulike andre ensembler. For å få erfaring i å lede ensembler, kan studenten få veiledningsoppgaver i skolens øvrige ensembler. Studentene kan etter avtale samarbeide med eksterne musikere. Studenten må delta i og ta ansvar for å planlegge offentlige konserter og utarbeide skriftlige programkommentarer, og må føre repertoarliste over gjennomgått repertoar.