Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

MUS-3110 Akkompagnement - 30 stp


Ansvarlig enhet

Musikkonservatoriet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet er relevant for studenter med tangentinstrumenter eller gitar innen klassisk og rytmisk sjanger. Arbeid med ulike former for akkompagnement og/eller repetisjon. I arbeid som repetitør til solister inngår også veiledning av andre studenter (sangere/instrumentalister) både på bachelor og masternivå. Konsertdeltakelse. Studenten kan fordype seg i sjanger, stil, periode eller valg av medmusikanter.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Individuell undervisning og veiledning i å akkompagnere sangere og andre instrumentalister. Studenten må ved studiestart og i samarbeid med faglærer, sette opp en arbeids-/semesterplan for innhold og organisering av studiet, samt føre oversikt over gjennomgått repertoar med varighet på minimum 90 minutter. Det forventes stor grad av selvstendig arbeid og egenøving. Studenten må organisere øvinger og gjøre forpliktende avtaler med medvirkende deltakere som kan være enkeltsolister, mindre eller større ensembler. Deltakelse i offentlige konserter. Semesterprøve etter 1. semester.

Akkompagnementspraksis med studenter på Bachelor og profesjonelt nivå.