Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

MUS-3111 Musikkteknologi - 30 stp


Ansvarlig enhet

Musikkonservatoriet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne. Valgemne i Musikkutøving master og Hørelære med didaktikk og praksis master.

Innhold

Studentene får en bred innføring i fagfeltet med spesiell vekt på bruk av musikkteknologi i utøvende virksomhet. Det undervises i bruk av programmene Pro Tools, Ableton Live og Max. Grunnleggende mikrofonteknikk, med vekt på klassisk innspillingsteknikk. Digitalteori, teori relevant for fagfeltet. Bruk av ulike typer utstyr for å gi innspillinger ulike karakterer.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

- kunne komponere ved hjelp av musikkteknologi

- kunne bruke musikkteknologi i utøvende virksomhet på profesjonelt nivå

- kunne arbeide selvstendig i et musikkstudio

- kunne gjøre innspillinger av enkel kvalitet og ferdigstille disse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semestre. Undervisningen er en kombinasjon av ukentlig klasseromsundervisning, praktiske øvelser i studio deriblant opptak og miksing, komponering ved hjelp av musikkteknologi og workshops hvor studentene spiller konserter eller leverer konsertlyd til andre studenter. Det gis individuell veiledning og undervisning i forbindelse med oppgaver og planlegging og gjennomføring av opptak. Studenten bør ha tilgang til egen datamaskin og fortrinnsvis egen innspillingsprogramvare.