Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

ODO-6403 Oral kirurgi og oral medisin lI - 30 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for klinisk odontologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt spesialistkandidater med studierett på spesialistutdanningene i oral kirurgi og oral medisin

Innhold

     

Innhold

Emnet skal fortsette innføring i spesialistutdanningen i oral kirurgi og oral medisin. I dette semesteret vil man vektlegge utvikling og vekst av kjevene, bittfysiologi, immunologi, odontogene cyster, kirurgi på barnepasienter og fortsette på spesialistarbeid. Allmennrettet og vitenskapelig forskningskommunikasjon. Systematisk gjennomgang av forskningsprosjekt og publikasjoner.


Hva lærer du

KUNNSKAPER

kan oppføre seg som profesjonell utøver av spesialistområdet overfor pasienter og kollegaer

 kan om immunologiske prosesser, sykdommer for er immunologisk betinget og behandling med medikamenter som påvirker inflammasjonsprosessen

 kan om erupsjon og erupsjonsforstyrreler

 kan om hypodonti, hyperodonti

 kan om tannutviklingsforstyrrelser

 kan om okklusjon og bittutvikling

 kan betydning av immunologiske prosesser for utvikling av munnhule og kjevesykdommer

 kan orofaciale muskel- og leddproblem

 kan forekomst og sykdomsutvikling ved retinerte tenner

 kan spredningsveier for infeksjoner

 kan slimhinnesykdommer

FERDIGHETER

 kan vurdere laboratorietester (mikrobiologi, hematologi, patologi)

 kan i samarbeid med andre spesialister utrede og analysere bitt-/kjeveanomalier og utføre korrektive kirurgiske inngrep på kjever

 kan diagnostisere malokklusjoner

 kan diagnostisere og behandle pasienter med retinerte tenner

 kan behandle ban og unge med retinerte tenner

 kan diagnostisere og utføre konservativ behandling av ulike kjeveleddslidelser/sykdommer

 kan planlegge, gjennomføre, vurdere egne forskningsprosjekter og framstille dette skriftlig og muntlig  kan diagnostisere og behandle oralmedisinske tilstander med veiledning

GENERELL KOMPETANSE

 kan utveksle synspunkter og erfaringer med annet helsepersonell om oralkirurgiske problemstillinger  kan presentere fagfeltet for andre personellgrupper og publikum

 kan presentere problemstillinger rundt retinerte tenner og malokklusjoner på individ- og gruppenivå, inkl annet helsepersonell


Undervisnings- og eksamensspråk

Bokmål

Undervisning

Forelesninger, seminarer og veiledet klinisk oral kirurgisk undersøkelse og behandling på IKO, UiT og UNN eller Nordlandssykehuset Bodø.