Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

PED-0001 Innføring i pedagogikk og spesialpedagogikk - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelor i pedagogikk, bachelor i spesialpedagogikk og årstudium i pedagogikk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.  

Studiepoengreduksjon

PED-0001N Innføring i pedagogikk (nettstudium) 10 stp

Innhold

Emnet gir en første innføring i pedagogikk og spesialpedagogikk, og skal motivere og forberede studenter for videre studier i ett av fagfeltene. 

Studentene skal tilegne seg kunnskap om sentrale temaer innen spesialpedagogisk og pedagogisk teori og deres bruksområder i oppvekst og utdanning. Emnet gir oversikt over viktige kunnskapsområder som læring, kunnskap, sosialisering, undervisning og læringens kontekstuelle betingelser. 


Hva lærer du

Kunnskaper: 

Studenten har kunnskap om: 

Ferdigheter 

Studenten kan: 

Generell kompetanse 

Studenten  


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer og studentaktive læringsformer. Totalt omfang på om lag 40 timer.