Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

PED-2017 Veiledning - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Obligatorisk emne i bachelor i pedagogikk og i bachelor i spesialpedagogikk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

PED-2011 Pedagogisk og spesialpedagogisk veiledning 10 stp

Innhold

Emnet omhandler veiledning som fagfelt og praksis i ulike kontekster, og inkluderer betegnelser som rådgivning, mentoring, coaching o.a. Emnet fokuserer på tre sentrale områder som er relevant for å kunne drive veiledning:


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten skal være kompetent til å gjennomføre veiledningssamtaler på et grunnleggende nivå, og skal være grunnleggende kompetent til å forholde seg analytisk, kritisk og utviklingsrettet til veiledning og litteratur om veiledning.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen er samlingsbasert med tre undervisningssamlinger á to dager.

Omfang ca. 40 timer.

I tillegg kommer et øvingsseminar på 3-4 timer som studentene gjennomfører uten lærer (Se omtale under «Arbeidskrav»).

Undervisningsform er forelesninger og studentaktive undervisningsformer.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 28.11.2022 innlevering 05.12.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.