Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

PED-3022 Sosiale og emosjonelle vansker - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet tilbys på master i spesialpedagogikk. Emnet kan tas som valgemne av studenter opptatt på masterprogrammet i pedagogikk. Emnet er ikke åpent som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en oversikt og kunnskap om følgende hovedområder innen sosiale og emosjonelle vansker: definisjoner, forståelsesmåter og årsaksforhold, risikofaktorer, kartlegging samt ulike former for tiltak. Det fokuseres primært på skoleelever. 

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskapsmål:

Ferdighetsmål:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminar og studentaktive læringsformer. Undervisningen er samlingsbasert og går over ett semester. Det totale undervisningsomfanget er på rundt 80 timer, fordelt på forelesninger, studentframlegg, gruppearbeid og diskusjoner.

Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 28.10.2022 innlevering 11.11.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.