Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

PED-3032 Innovasjon, utviklingsarbeid og prosjektledelse i spesialpedagogisk arbeid - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet tilbys på master i spesialpedagogikk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold


Søknadsfrist

1. juni.

Opptakskrav

Dette emnet er del av mastergradsprogrammet i spesialpedagogikk og har følgelig samme opptakskrav. Søknadskode: 9371.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten har inngående kunnskap om:

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk med noe engelskspråklig studielitteratur.

Undervisning

Emnet er samlingsbasert med 2 samlinger á tre dager ved campus Alta. Undervisningsomfang på om lag 40 timer. Det må i tillegg påregnes arbeid i grupper utenfor undervisningstiden.

Undervisningsform vil være forelesninger, gruppearbeid med komparative analyser av forskning og utviklingsarbeid, utarbeidelse av egne prosjektskisser, studentframlegg og diskusjoner.