Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

PED-3034 Spesialpedagogiske perspektiver og grunnlagsproblematikk - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet tilbys på master i spesialpedagogikk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Bachelorgrad med fordypning i spesialpedagogikk eller annen pedagogisk utdanning (allmennlærerutdanning, praktisk og estetiske lærerutdanning, førskole/barnehagelærerutdanning, faglærerutdanning, bachelor/master med PPU og barnevernspedagog), minimum 3 år (180 studiepoeng). Grunnskolelærerutdanning fullført 3 og1/2 år tilsvarende 210 stp.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten har inngående kunnskap om:

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet er samlingsbasert med 2 samlinger á tre dager ved campus Alta. Det totale undervisningsomfanget er på rundt 40 timer, fordelt på forelesninger, studentframlegg, gruppearbeid og diskusjoner.

Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 06.09.2022 innlevering 20.09.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.