Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

PED-3036 Språkrelaterte lærevansker og dysleksi - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er forbehold studenter som er tatt opp på masterprogram i spesialpedagogikk.

Innhold

Emnet er delt inn i følgende hovedområder:

Emnet skal bidra til å legge grunnlag for studentenes videre profesjonelle utvikling gjennom kunnskaper, holdninger og ferdigheter. Emnet tilbyr ikke sertifisering for bruk av standardiserte tester på området


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse Emnet gir kunnskap og innsikt i lærevansker knyttet til språket, sett i relasjon til alderstypisk læring og utvikling, herunder

Ferdigheter Studenten kan:

 

Generell kompetanse Studenten skal kunne


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnet er samlingsbasert og går over 3 samlinger. Det totale undervisningsomfanget er på rundt 80 timer, fordelt på forelesninger, studentframlegg, gruppearbeid og diskusjoner.

Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 07.11.2022 innlevering 21.11.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.