Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

PED-3056 Utvikling og relasjoner - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Obligatorisk emne master i pedagogikk. Emnet kan tas som enkeltemne

Innhold

Emnet gir en fordypning i spørsmål knyttet til utvikling, læring, motivasjon og selvoppfatning knyttet til utdanning, arbeid og fritid. Temaene drøftes i lys av utvalgte teorier og relevant forskning. Emnet sikter mot å gi studentene et teoretisk grunnlag for å tematisere utvikling og læring med utgangspunkt i biologiske, psykologiske og sosiale perspektiver.

Søknadsfrist

Søknadsfrist enkeltemnestudenter 1.juni

Søknadskode: 9371. I merknadsfeltet du oppgi emnekoden på emnet du ønsker å søke opptak til. 


Opptakskrav

Jf. opptakskrav til studieprogram master i pedagogikk.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har avansert kunnskap om: 

Ferdigheter

Studenten skal:

Kompetanse

Studenten skal kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet er campusbasert og har 20 timer forelesninger og 20 timer seminar- undervisning. I tillegg til forelesninger benyttes casestudier og andre studentaktive arbeidsformer som forutsetter deltakelse på forelesninger og seminarer.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen innlevering 14.11.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.